Enslig forsørger

Hører til Seksualitet og Samliv

I dag vokser en stor del av barna opp i familier der foreldrene ikke er gift og mange opplever at foreldrene går fra hverandre. På begynnelsen av 1900-tallet var det en stor skam å få barn utenfor ekteskapet!

I dag kan en enslig mor eller far søke stønad fra nav, stønaden skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og stimulere til selvforsørgelse.

Les artiklene om "De Castbergske barnelovene" og "Katti Anker Møller".

1. Finn tre tiltak som ble iverksatt for å bedre de enslige forsørgerne kår på begynnelsen av 1900-tallet.

2. Hvorfor tror du synet på enslige forsørgere har endret seg så mye i løpet av de siste 100-årene?

3. Skriv ferdig fortelling:

"Kari var 16 år og hadde nettopp fått jobb som tjenestejente hos en fin familie i byen. For å få jobben hadde hun måtte flytte hjemmefra og bo hos vertskapet, hun savnet familien sin. Det var en trøst at Iver ikke bodde så langt unna henne. Han var 2 år eldre og hadde allerede jobbet lenge på et mekanisk verksted i byen. Neste gang hun fikk fri skulle hun møte han! Det kriblet litt i magen når hun tenkte på han, selv om hun viste at han var forlovet med en jente hjemme."