Døvmonsgården

Hører til Levekår

1. Hvorfor ble gården kalt «Døvmonsgården»?

2. Hvor mange mennesker bodde det i «Døvmonsgården» i 1885? Hvor mange bodde det i gjennomsnitt i hver leilighet, og i hvert rom?

3. Hvor mange barn bodde det i gården, og hvor mange barn var det i gjennomsnitt i hver familie? Hvordan tror du disse forholdene er i forhold til antall barn i familier idag. Sammen-lign med hvor mange barn det er i gjennomsnitt i familiene til elevene i klassen.

4. Hva var gjennomsnittsalderen på beboerne i gården? Hva tror du er årsaken til at gjennomsnittsalderen var slik den var?

5. Hvilke yrker hadde de voksne i bygningen?

6. Tror du beboerne i «Døvmonsgården» hadde lang vei til jobben?

7. Tegn en av leilighetene i gården, og bruk det tallmaterialet du har funnet til å tegne inn hvor medlemmene i en gjennomsnittsfamilie sov.

8. Skriv litt om hvordan du tror det var å være ung, og vokse opp i gården i 1885.

9. Lag en «hjemme hos oss reportasje» fra en av familiene som bodde i gården.

10. Tenk deg at du bor i gården, og skriver dagbok. Hva ville du skrevet etter en begiven-hetsrik dag?


 

Kilder

Relaterte artikler