Paroler før og nå

Hører til Aktuelt

Hovedparolen i årets 8. marstoget i Trondheim var «Kamp mot all kvinneundertrykking». De andre parolene som ble fulgt av flest folk var «Stopp voldtekt, krev handling», « Nei til salg av kvinner» og «Kvinner sprenger grenser i Gaza». «Ingen kutt på St. Olav» hadde også ganske mange toggjengere med seg.

Via parolene ønsker en å sette fokus på de sakene en vil gjøre noe med for å bedre kvinners situasjon. Se på parolene fra 8. marstogene i 1972 og i 2008 - med 36 års mellomrom - og besvar oppgavene nedenfor:

Følgende paroler var oppført på mobiliseringsløpseddelen i 1972

* Lik rett til arbeid, utdanning og lønn
* Rett til daginstitusjoner og fritidshjem for alle barn
* Like trygde-, pensjons- og sosiale rettigheter for kvinner
* Rett til prevensjonsveiledning og abort
* Nei til dobbelt arbeidsbyrde for kvinner - utbygging av servicetilbud - halve arbeidet i hjemmet er mannens
* Nei til kvinner som salgsvare
* Nei til økte priser på dagligvarer

Hovedparoler i 2008:  

* Kriminaliser horekundene NÅ!
* Hev kvinnelønna! Likelønn nå!
* 6-timers normalarbeisdag med full lønnskompensasjon!
* Likestill skift og turnus nå!
* Avtalefestet pensjon skal bestå! Det gir vi oss aldri på!
* Befolkningsveksten begynner ikke alltid på soverommet - Ja til assistert befruktining for lesbiske!
* Nei til abortregister! Forsvar abortloven!
* Fred og trygghet for afghanske kvinner! Hent soldatene hjem!
* Til kamp mot kjønnslemlestelse!
* Ikke "bare flørting" - si nei til seksuell trakassering!
* Kamp mot incest og seksuelle overgrep mot barn!
* Rosa prinsesser og tøffe superhelter? Nei til snevre barndommer!
* Full barnehagedekning! Flere førskolelærere!
* Ja til likelønn! Veto mot EUs tjenestedirektiv!

 Oppgaver:

1. Hvilke av målene fra 1972 er i dag oppnådd?

2. Drøft om en eventuelt har oppnådd delmål i enkelte av sakene fra 1972 og hva som i tilfelle gjenstår før en kan si at målet er nådd.

3. Drøft om det er saker som var et tema under parolene både i 1972 og 2008 der situasjonen er verre for kvinner i dag enn tidligere?

4. Se på parolene fra i år; er det noen av de som illustrerer situasjoner i dag som ikke var et problem i 1972, altså om en har fått reversert likestillingen mellom kjønnene på enkelte områder?