Fra Peters oppvekst

Hører til Barnetrinnet og Levekår

1. Hvilket yrke hadde Peters far?

2. Hvor mange søsken hadde Peter? Tror du det var vanlig med et slikt antall barn i familiene dengang?

3. Hva var årsaken til at noen barn var borte fra skolen? Tror du Peter var mye borte fra skolen?

4. Hvor mye kostet det i uken for at Peter skulle lære å lese da han var seks år? Sammelign dette med kilden "Prisliste fra I. K. Lykke 1885". Finn noen eksempler på hva familien til Peter kunne kjøpt for disse pengene.

5. Hvor gammel var Peter da han jobbet som liksanger, og hva tjente han?

6. Hvorfor fikk ikke Peter betaling da han var vikar?

7. Tror du Peter fikk det skrivekurset sjefen lovte han?

8. Hvor mange lik måtte Peter ha sunget ut for for å kunne betale skrivekurset selv?

9. Studer prislisten i kilden "Prisliste for I. K. Lykke 1885". Gi eksempler på hvilke varer Peter kunne fått for den femkronen kurset kostet.

Kilder

Relaterte artikler