Prevensjon - fra umoralsk til et middel for alle

I dag blir jenter fra 16 til og med 19 år, sponset med 100 kr til prevensjon over tre måneder. Det er mindre enn 100-år siden man først debatterte at jenter skulle få opplæring i "sunnhetslære".

Ta utgangspunkt i artikkelen "Sunnhetslære for unge kvinner".

1. Hva var argumentene for at kvinner skulle få seksualundervisning?
2. Hvorfor og hvordan mente man at barnetallet skulle begrenses?
3. Drøft påstanden "Det er jentene som har ansvaret for prevensjon!".