Resistente bakterier

Hører til Sjukdom

Ett av de største medisinske gjennombrudd i det forrige århundret var oppdagelsen av antibiotika. Men mirakelkuren som har reddet millionær av mennesker fra å dø av infeksjoner, har fått svekket virkningskraft de siste årene fordi bakteriene er blitt motstandsdyktige mot antibiotika.

Antibiotikaene ble oppdaget rundt 1930. Det førte til at man fikk en effektiv kur mot en lang rekke infeksjonssykdommer. Det førte til at levealderen gikk opp. Nå står vi igjen ovenfor en situasjon der vi ikke har et effektivt vern mot infeksjonssykdommer. Bakteriene er blitt multiresistene. Det betyr at flere antibiotika ikke lengre virker mot dem.

I praksis betyr det at sykdommer som vi i en årrekke har hatt en effektiv kur mot som skarlagensfeber, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse nå kommer tilbake og får nytt fotfeste i befolkningen.