Semmelweis

Ignaz Philipp Semmelweis var en ungarsk-østerriksk lege. Han arbeidet på en klinikk for fødselshjelp og oppdaget at det døde flere pasienter på avdelinger der det arbeidet leger og legestudenter. Han påviste en sammenhengen mellom legers og jordmødres mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselfeber.