Spanskesyken

Hører til Sjukdom

Spanskesyken var en verdensomspennende influensaemidemi (pandemi) fremkalt av viruset A Swine som etter noen spredte epidemier 1917 slo ut i full kraft våren 1918. I løpet av sommeren hadde den spredt seg over hele Europa og Amerika. Høsten 1918 kom en ny bølge, i 1919 en tredje og i januar 1920 en fjerde. Sykdommen angrep fortrinnsvis unge mennesker. Det antas at kanskje så mange som 15 000 mennesker i Norge døde som følge av sykdommen. Spanskesyken er definert i "Fra Svartedauden til Spanskesyken", en nettustilling fra Riksarkivet.