Fredrikke Marie Qvam

Fredrikke Marie Qvam ble født i Trondheim i 1843 og vokste opp på Steinkjer. Hun er mest kjent for å ha stiftet Norske Kvinners Sanitetsforening.