Mortalitet

mortalitet eller dødelighet. Uttrykkes vanligvis ved antall døde pr. 1000 levende i en befolkningsmengde i løpet av ett år, altså i promille.