Mannedauden

Hører til Pest

Mannedauden eller svartedauden, pestepidemi. Brøt ut i Bergen i Norge i 1349. Mannedauden ble etterfulgt av mange andre pestbølger, men disse hadde svakere dødelighet. Fordi så mange mennesker døde og fordi de etterfølgende pestbølger hindret ny befolkningsvekst kom pesten til å forme senmiddelalderen som historisk periode.

Brukt i