Entreprenør

person (firma) som påtar seg og leder større tekniske arbeider, især bygg- og veiarbeid