Tyfus

Hører til Sjukdom

tyfus, kan brukes som kortform for flekktyfus, men er en feilaktig betegnelse på tyfoidfeber