Stadsfysikus

Tidligere benevnelse på sjefen for den offentlige helseetat i byene. Det samme som distriktslege på landet. Det var en administrativ stilling.