Verge

En verge er en person som etter loven er med og styrer formuen for en umyndig og handler på vedkommendes vegne. For mindreåriger er det som regel foreldrene som i felleskap er verger.