Dekret

Hører til Napoleonskrigene

Bestemmelse, beslutning, særlig om vedtak som blir gjort av et forvaltningsorgan.