Folketannrøkt

Betegnelse på offentlig tannpleie, særlig for barn og unge, som ble innført 1949; avløst av tannhelsetjenesten i 1984.

Brukt i