Josef Terboven

Terboven, Josef (Antonius Heinrich) (1898—1945), Reichskommissar i Norge 1940—45. 16.4.1940 foreslo Göring at Terboven burde overta etter Curt Bräuer som øverste sivile myndighet i Norge. 21.4.1940 landet han på Fornebu med en liten stab for å begynne arbeidet. Terboven var bare underlagt Hitler selv og hadde i realiteten diktatorisk myndighet. Opprinnelig skulle han returnere til Tyskland når okkupasjonsstyret var blitt slik Hitler ville ha det. Men riksrådsforhandlingene trakk ut, og da Terboven til slutt utnevnte de konstituerte statsråder 25 .9.1940, var krigssituasjonen blitt slik for Tyskland at Hitler ga ham ordre om å bli i Norge. Terboven beholdt den avgjørende makten i landet selv etter at Quisling var blitt ministerpresident 1.2.1942. Hitler følte seg aldri så trygg på situasjonen at han lot Terboven få reise hjem. Terboven var en intelligent og belest mann og en dyktig administrator som satte sin ære i å sørge for sitt område, også mht. forsyninger til sivilbefolkningen. Men de tyske styrkene i landet var så store at norsk økonomi holdt på å kveles, og Reichskommissar hadde små manøvreringsmuligheter. Da krigen gikk Tyskland imot, konsentrerte Terboven seg stadig mer om å slå ned all motstand. Han sto bak unntakstilstanden i Oslo i 1941 og i Trondheim i 1942, han ga ordre om å ødelegge Telavåg og skyte 18 unge englandsfarere, og han beordret 5 mann skutt etter Mjøndalen-sabotasjen i oktober 1943. Han hadde ingen hemninger bare hensikten ble oppnådd: ro og orden i Norge. Han var også en mann som ikke tålte å tape, og da nederlaget nærmet seg, ivret han for kamp til siste slutt. Men med Hitlers død var hans verden borte, og i et møte hos Hitlers etterfølger Dönitz 3.5.1945 var han kald og uinteressert. 7.5. avsatte Dönitz ham som Reichskommissar, og nærmere midnatt 8.5., en halv time før kapitulasjonen trådte i kraft, sprengte han seg i stumper og stykker i sin bunker på Skaugum i Asker, hvor han hadde hatt sin residens helt siden juni 1940.

Kilde: Norsk Krigsleksikon