SS

SS var en uniformert og bevæpnet organisasjon i mellomkrigstidens Tyskland. Mot slutten av 1930-årene var den også bygd opp med rent militære avdelinger. Etter krigsutbruddet ble disse videreutviklet i stort tempo, og Waffen-SS utgjorde en betydelig del av Tysklands militære styrke.

SS hadde hovedansvaret for å gjennomføre den fysiske utryddelsen av jødene og andre uønskede elementer. Dels ble trolig rundt 1 mill. jøder likvidert direkte av SS-avdelinger.

Heinrich Himler var den øverste leder for SS.