Adolf Hitler

Hører til 2. Verdenskrig

Hitler, Adolf (1889-1945), Tysklands fører og rikskansler, født i Østerike. Han var frivillig under 1. verdenskrig, og etter krigen ble han raskt en lederskikkelse i det høyrenasjonalistiske sektvesenet i Bayern. Ledet kupp i München nov. 1923, dømt til fem års fengsel, løslatt 1924. Skrev Mein Kampf, der han utviklet sine ekstreme, anti-jødiske, anti-demokratiske og germansk-nasjonalistiske ideer. Med det økonomiske krakket i 1929 fikk hans nasjonalsosialistiske arbeiderparti vind i seilene som brakte ham til makten i Tyskland 30.1. 1933. Utenrikspolitisk skaffet Hitler seg store triumfer i 1930-årene ved å inkorporere Østerrike, Memelland og den sudettyske delen av Tsjekkoslovakia i det tyske rike. Ved angrepet på Polen 1939 utløste han 2. verdenskrig. Tok personlig kommando over den tyske hær 1941. Unnslapp et attentatforsøk 1944. Var øverste ansvarlige for utryddelsen av seks mill. jøder. Begikk selvmord i Berlin 30.4.1945.