Vidkun Quisling

Hører til Nasjonal Samling

Quisling, Vidkun, 1887-1945, offiser og politiker. Han deltok i Nansens humanitære hjelpearbeid 1922-23 og 1925. Forsvarsminister i Bondepartiregjeringen 1931-33. Stiftet Nasjonal Samling (NS) i 1933. Utførte statskupp 9.4.1940, hvor han proklamerte seg selv som statsminister, men måtte trekke seg tilbake 15.4. etter tysk press. Okkupasjonsmakten erklærte likevel i september 1940 NS som landets eneste lovlige parti. Ble utnevnt til "ministerpresident" og sjef for en "nasjonal regjering" av ministre som alle var medl. av NS den 01.02.1942  De fleste nordmenn anså ham som en forræder, og samtidig var han av begrenset nytte for tyskerne nettopp fordi han ikke hadde støtte i det norske folk. Quisling meldte seg hos politiet den 09.05.1945. Under den etterfølgende rettssaken ble han tiltalt for landsforræderi, dømt til døden og henrettet ved skyting den 24.10.1945. Hans navn er i mange land ensbetydende med landsforræder.