Glomfjord kraftanlegg

Glomfjord-aksjonen var en britisk ledet sabotasjeaksjon mot kraftstasjonen i Glomfjord i september 1942. Stasjonen skulle sørge for kraftforsyningen til et produksjonsanlegg for aluminium på stedet. Nordmennene Sverre Granlund og Magnus Djupdræt deltok, resten var briter. Gruppen ble satt i land fra en fransk ubåt og gjennomførte en vellykket sprengning av rørgaten til kraftverket 20.9. Under tilbaketrekningen kom gruppen i skuddveksling med tyske soldater og 2 mann ble drept, den ene Djupdræt. 3 kom seg helskinnet over til Sverige, deriblant Granlund. De resterende ble fanget, overlevert til Gestapo og senere henrettet i Tyskland. Aksjonen var en medvirkende årsak til de harde tyske represalier ved unntakstilstanden i Trøndelag og Vefsn like etter.

Kilde: Norsk Krigsleksikon