Thamshavnsbanen-aksjonen

Thamshavnsbanen-aksjonen var en serie sabotasjeaksjoner rettet mot produksjonen av svovelkis og kobberkonsentrat ved Orkla Grubeaktiebolag på Løkken Verk og Orkla Metall A/S. I mai 1942 sprengte gruppen Redshank en transformatorstasjon. Februar 1943 ble sabotasjen rettet mot utskipningsanlegget og gruppen Granard festet magnetiske miner (limpets) på et skip. 30.oktober og 19.november 1943 angrep Feather I lokomotiver på Løkken, Thamshavn og Orkanger. Resultatet var 5 ødelagte lokomotiver. 9.mai og 1.juni 1944 ble de siste lokomotiver på banestrekningen sprengt av Feather II. Siste akt kom 13.september, da et av de ødelagte lokomotivene ble sprengt på ny på Skabo Jernbanevognfabrikk i Oslo akkurat da det var ferdig reparert.

 

Kilde: Norsk Krigsleksikon