Sonoffer

Et sonoffer en en som påtar seg straff for noe andre har gjort. Jesus kristus var for eksempel et sonoffer da han ble henrettet på korset.