Versailles-traktaten

Versailles-traktaten var en fredstraktat som ble inngått, etter 1. verdenskrig, mellom Tyskland og de allierte. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919. Tyskland måtte avstå mange av sine områder, også alle sine kolonier. Traktaten påla Tyskland å betale store krigserstatninger og begrense sin krigsmakt. Rhinland ble demilitarisert og okkupert av de allierte i 15 år.