Stigmatisert

Brukes i betydningen hengt ut eller merket. Ordet er utledet av stigma, som egentlig betyr spontane frembrudd av sårmerker som tilsvarer Kristi korsfestelsessår, særlig på hender og føtter, i ansiktet og i siden. Det første kjente tilfellet er Frans av Assisi.