Dokument

Et dokument er tradisjonelt en tekst som er skrevet på papir, og som kan brukes som et bevis på innholdet.

I arkivloven § 2 står det om dokument: Medium som lagrer informasjon for senere lesing, lytting, framvisning eller overføring. Dokumentet er en logisk avgrenset informasjonsmengde som kan være lagret på papir, elektronisk eller på andre medier. Vanlige eksempler på dokumenter er brev, notater, rundskriv, rapporter, protokoller m.v.

Arkivdokument
Arkivdokument er dokumenter som mottas eller produseres som ledd i den virksomhet et organ utøver, og som ikke er gjenstand for arkivbegrensning. Møteprotokoller samt registre og databaser regnes som arkivdokumenter.

Saksdokument
Etter offentlighetsloven er forvaltningens saksdokumenter dokumenter som er laget av et forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ. Dette kan for eksempel være saksdokumenter i forbindelse med en rettssak, eller dokumenter laget av fylkeskommunen i forbindelse med de videregående skolene.

Kilde: Statsarkivet