Gjenstand

I historisk sammenheng er en gjenstand et bearbeidet objekt, laget av mennesker. En gjenstand er fysiske rester etter for eksempel et redskap skapt til praktiske gjøremål.

Eksempler på gjenstander kan være: arbeidsredskaper, klesplagg, fangstredskaper osv.