Film

En film består av flere enkeltbilder som vises etter hverandre. Når filmen blir vist gjennom en fremviser på et lerret blir disse enkeltbildene oppfattet som en kontinuerlig bevegelse.

Reaksjonene på slike levende bilder var mange i slutten av 1800-tallet, når det nye mediet så dagens lys. På den tiden hadde man ikke sett noe slikt før. Et godt eksempel er publikums reaksjon på Lumièrs film "Toget ankommer stasjonen".

Filmen viste et tog som kom mot kamera. Publikum som ikke var vant med levende bilder oppfattet dette som virkelighet, og de trodde at toget ville komme ut av lerretet og kjøre på dem. Reaksjonen var at de sprang vettskremte ut av kinosalen. Dette var en helt naturlig reaksjon på filmmediet for 100 år siden.

Det finnes ulike former for film: spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, propagandafilm, opplysningsfilm, nyhetsfilm osv.

Filmene som kilde kan være svært interessant, dokumentarfilmer kan for eksempel si oss noe om folks levekår, kommunikasjoner, arbeid osv. Alle typer film sier oss noe om hvordan samfunn de er laget i. Filmen kan være både et redskap for staten til å få frem et budskap, men også en måte kritikere av et regime kan uttrykke sin missnøye.

I dag overøses vi med levende bilder gjennom fjernsyn og internett. Det er derfor viktig at man har en porsjon skepsis til det man ser.