Statistikk

Statistikk er innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data. Data kan f.eks. være et utvalg fra en populasjon av personer, bedrifter eller andre enheter, eller observasjoner av fysiske fenomener. Ordet statistikk brukes også om de innsamlede og analyserte dataene.

Statistikk benyttes i alle typer av vitenskapelig arbeid.  Men også innenfor kommersiell, industriell og offentlig virksomhet. Mye av dagens informasjon er basert på statistikk, det er derfor stadig viktigere å besitte en viss forståelse for statistikk.

Som historisk kilde er utarbeidelse av statistikk svært viktig. Det kan si oss mye om befolkningsutvikling, levekår osv.