Demonologi

Demonologi er læren om demoner. Ordet demon betegner forskjellige typer overnaturlige vesener i religiøs tro over hele verden. De ulike kulturene bruker andre betegnelser, og både forestillinger og religiøs praksis er høyst forskjellig. Generelt kan en demon sies å være et ikke-menneskelig vesen som er ondsinnet eller farlig for menneskene.

Demoner blir ofte sett på som årsak til sykdommer og spesielt til tilstander av mental ubalanse. Også andre ulykker kan skyldes demoner. Ofte tenkes demonene å ta opphold i et menneske, det sies da at det er besatt av demoner. Besettelsen kan være uforskyldt, eller skyldes at vedkommende tenkes å være disponert gjennom bestemte demoniske karaktertrekk (f.eks. grådighet eller uhemmet seksualitet). Demonen eller demonene må i så fall drives ut, oftest av en spesialist, f.eks. en prest eller en sjaman. Slik besvergelse finnes innenfor de fleste religioner. Typiske utdrivelser er omtalt i Det nye testamente; Jesus utdriver urene ånder (Matt 9,32; Luk 4,35 og 8,29). Utdrivelse av onde ånder er fortsatt praktisert i kristne kirker. Men det har de senere år vært sterkt omdiskutert og kritisert, ikke minst i Norge.

Litteratur:
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 4. utgave, 2007