Sekularisert

Men sekulær menes verdslig, ikke-kirkelig, som hører til verden og det verdslige samfunn. Et sekulært samfunn er et samfunn uten en statsreligion.