Hypotetisk - deduktiv metode

Hører til Historisk metode

Hypotetisk-deduktiv metode er en vitenskapelig metode som består i å utlede konsekvenser av en hypotese, for så å undersøke om disse konsekvensene holder stikk i praksis.