Numismatikk - mynter som kilde

Numismatikk er vitenskapen og studiet av mynter. Opprinnelsen til numismatikken var rennesansens interesse for antikken. Denne interessen førte også til at greske og romerske mynter ble samlet og studert. Numismatikken har utviklet seg fra å være en fornem syssel i de høyeste samfunnsklasser til en selvstendig kulturhistorisk vitenskap. Numismatikken har sin særlige betydning ved myntenes store verdi som primærkilder til eldre tiders politiske, økonomiske og kulturelle historie. Gjennom myntfunn er det bevart betydelige mengder av tidligere tiders utmyntning. Numismatikken kan si oss mye om myntenes symboler, og disses uttrykk og betydning. I dag bruker man også nye statistiske og metallurgiske metoder. Norges sentrale samling for mynter og andre numismatica er Universitetets Myntkabinett i Oslo (grunnlagt 1817), med en gjenstandsmasse på over 200.000. Litteratur: Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 4. utgave, 2007