Autoritative

Autoritativ betyr myndig, den som bestemmer på vegne av myndighetene. Personen er utstyrt med makt, pålitelighet og troverdighet.