Neu-Drontheim

Neu-Drontheim var navnet på en ny storby som tyskerne planla å anlegge på Øysand utenfor Trondheim under andre verdenskrig. Trolig startet planleggingen av en gigantisk tysk marinehavn i Trondheimsfjorden, i Berlin høsten 1940.

Etter at de tyske luftangrepene mot Storbritannia i 1941 mislyktes ble Trondheim og Norge oppgradert til strategisk viktige steder for å få kontroll over hele Europa - deriblant ble Storbritannia nå planlagt slått til havs.

Trøndelag ville være en viktig havn under harde kamper mot britene, i tillegg kunne store tyske fartøy dra på tokt for å forstyrre, eller aller helst tilintetgjøre, handelsforbindelsene til de allierte.

Generalbyggeinspektør Albert Speer, som senere ble rustningsminister, var sterkt involvert i arbeidet med Neu-Drontheim. Speer skrev i biografien sin, «Erinnerungen», at Trondheim var «av marineledelsen utsett som fremtidens største tyske krigshavn» på grunn av «den gunstig strategiske beliggenhet». Den nye trønderske byen skulle fra første dag av ha 250-300 000 innbyggere. Hitler hadde videre bestemt at byen skulle «innlemmes i det tyske riket», han hadde til hensikt å beholde en del større havnebyer som isolerte tyske baser etter krigen, deriblant Brest i Frankrike og Trondheim i Norge. Med andre ord skulle Neu-Drontheim nærmest bli en tysk koloni bebodd av tyskere.