Opplysningstiden

1700-tallet omtales gjerne som opplysningstiden. Den kjennetegnes av troen på fornuften, av troen på menneskets skaperkraft og for kampen for frihet og toleranse. Det ble satt spørsmål ved kirkens autoritære religionsutøvelse, ved metafysikk, sosial undertrykking og enevelde. Perioden ble sterkt preget av forskere og tenkere fra naturvitenskapen og filosofien. Viktige representanter for opplysningstiden var Isaac Newton, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Hobbes, Hume, Kant og våre egen Ludvig Holberg.