Signeri

Hvit magi, signeri ble utøvd for å helbrede folk. Ble knyttet til såkalte "kloke koner eller menn". Ble lovstridig mot slutten av 1500-tallet. Knyttes til hekseprosessene.