Maleficium

Maleficium var skadebringende trolldom eller svart magi, som gjerne var knyttet til folkelige oppfatning av trolldomsaktivitet.