Harmonien

Bygningen harmonien ble oppført 1769-73 av stiftamtmann H. U. Møllmann. Det var byens nest største palé etter Stiftsgården. Bygningen ble overtatt av Klubbselskapet Harmonien i 1825. Harmonien ble totalskadet av brann i januar 1942. Tomten er nå bebygd med forretningsgårder, dagens Trondheim Torg. Kilde: Terje Brattberg Trondheim byleksikon, Kunnskapsforlaget 1996

Brukt i