Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon fra 1950 forplikter medlemmene av Europarådet, bl.a. Norge, til å respektere menneskerettigheter som retten til personlig integritet, retten til en betryggende rettergang, retten til privatlivets fred, ytrings- og religionsfrihet m.a. Etter en endring av Grunnloven i 1994 samt menneskerettsloven av 1999 er norske myndigheter forpliktet til å respektere Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Kilde:
Caplex.no