Jurisdiksjon

En nasjonalstats eller domstols virkeområde