Sparpretteren

Skarpretter blir ofte forstått synonymt med bøddel, men i løpet av 1700-tallet ble ’skarpretter’ den vanligste betegnelsen på yrket. Skarpretteren, hadde som oppgave å utføre dommer som medførte kroppslig avstraffelse; det kunne være halshugging og henging, pisking og brennmerking. Hans posisjon i samfunnet var sterkere enn bøddelens, han hadde en viss yrkesmessig stolthet. Det skittene arbeidet, som fjerning og nedgraving av den døde ble ikke foretatt av skarpretteren men av nattmannen (rakkeren). Slik hadde skarpretteren fjernet seg litt fra det uærlige arbeidet døddelen utførte tidligere.