Paria

Opprinnelig er paria betegnelsen på de laveste, urørbare kastene i Sør-India. (Derav ordet pariakaste). Dette var særlig landarbeidere og tjenere. I europeisk sammenheng tolkes paria som en utstøtt og uønsket person. Dette kan være en person eller en gruppe, og den/de står nederst på samfunnsstigen.