Inkasso

Hører til Domstolene

Inkasso brukes som begrep ved inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall og etter gjentatte purringer fra opprinnelig fordringshaver. Inkasso kreves inn av et inkassoselskap. Hvis ikke beløpet blir betalt, kan inkassoselskapet blant annet selge eventuelle objekter det er tatt pant i. Inkassoloven sørger for rettighetene til partene i en inkassosak.