Lobotomi

Hører til Helse

lobotomi (frontal lobotomi, leukotomi) betyr overskjæring av den hvite substansen i hjernens pannelapper slik at forbindelsene mellom hjernebarken og hypothalamus og thalamus blir avbrutt. Det kirurgiske inngepet ble tidligere brukt ved sinnslidelser, tvangsnevroser og uutholdelige smerter. Man gikk bort fra metoden når nye medikamenter ble tatt i bruk fra 1950 årene. Det utføres ikke slike inngrep i Norge i dag.

Fra 1940-årene og frem til ca. 1960 ble det utført omkring 3000 lobotomier i Norge. Mange pasienter ble kvitt en del voldsomme og plagsomme symptomer, men inngrepene medførte også helseplager, som intellektuell og følelsesmessig sløvhet. Det var også en risikofylt opperasjon, og flere døde den første tiden.

På 1980- og 1990-årene ble det stilt spørsmålstegn ved metoden, både med hensyn til langtidsvirkningene av lobotomi, men også de etiske sidene ved inngrepet. Dette førte til at flere personer ble tilbudt erstatning av myndighetene.