Noaide

Hører til Sørsamer

Noaiden er en samisk sjaman. Han var bindeleddet mellom gudene og samene. Noaiden skulle sørge for at avlingen ble god, helbreding av syke dyr og mennesker, opptre som prest og veileder. Hans viktigste redskap var runebommen (trommen). Ved å slå på bomen falt han i transe og reiste inn i åndeverdenen. Noaiden hadde også flere offerplasser hvor man kunne blidgjøre gudene. For eksempel så skulle Tiermes (tordenguden) ha en slaktet reinsokse som var gravd ned, slik at bare geviret stakk opp. Til væralden-olmai (fruktbarhetsguden) ofret samene kjønnsorganene til noen rein.