Duodjeinstituhtta

Hører til Sørsamer

Stiftelsen Duodjeinstituhtta er en frittstående og selvstendig organisasjon som er opprettet den l4. april 1993. Duodjeinstituhttas (DI) hovedmål er å fremme næringsutvikling med utgangspunkt i tradisjonell duodji. Målet er å skape økt sysselsetting basert på samiske husflidstradisjoner.