Habitus

Hører til Etnisitet

På latin betyr det: utseende, fremtoning. Betyr også den mental tilstand og kapasitet.