Tvangssterilisering

Og bli tvangsterilisert vil si å bli sterilisert mot sin vilje. Sterilisering medfører at man mister muligheten til å få barn. Man blir sterilisert med et kirurgisk inngrep.